Улсын төсвийн хөрөнгөөр 24 дүгээр хороонд шинээр ашиглалтанд орох гэж буй 150 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэгийн ажил 80 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.