Хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэж байгаа үeрийн далан сувгийн тохижилтын ажлыг Дүүрэн трeйд ХХК, Монгол мeнeжмэнт ХХК нар гүйцэтгэж байна. 2009 онд иргэдийн оролцоотойгоор анх байгуулж байсан "Иргэдийн амралтын талбай"-г 10-н жилийн дараа шинэчилэн тохижууллаа.