Вакцин дархлаажуулалтын "Глобал Алянс" сангийн санхүүжилтээр ЭМЯ, НЭМГ, ХӨСҮТ, ДЭМБ-аас хамтран халдварт саагийн эсрэг идэвхигүйжүүлсэн вакциныг дархлаажуулалтад нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлын сургалт Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвд хийлээ.

Сургалтад Сонгинохайрхан дүүргийн ӨЭМТ, эрүүл мэндийн төвийн эмч, сувилагч, вакцинатор болон нийгмийн ажилтан, бусад холбогдох мэргэжилтнүүд нийт 191 хүн хамрагдлаа.

Сургалтад хамрагдсанаар дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг эмч, сувилагч, нийгмийн ажилтан, халдвар судлагч болон бусад холбогдох мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадавхи сайжирч, шинэ вакциныг нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвөөс анхдагч болон хэрэгжиж байна.