2015 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА М.ЧИНБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

 

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Товч
агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс

Дүүргийн хэмжээнд байгаа нийт камерийн судалгааг гаргаж,  нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа камер тавих ажлыг эрчимжүүлэн ажиллах

2015.11.16

ЗДТГ

2

Өмч газрын харилцааны алба

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж, танилцуулах

2015.11.16

ЗДТГ

 
3
 

Филлипс, Би Эм Жи Эйл ХХК

Гэрэлтүүлгийн компаниуд 2016 оны хэрэгцээний судалгаагаа гаргаж танилцуулах

2015.11.16

Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс

4
 

Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2014 оны А/148 дугаар тушаалаар баталсан “Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ыг харьяа нутаг дэвсгэрийн үйлчилгээний байгууллагуудад сурталчлах, төв гудамж дагуух өнгө үзэмжгүй хаяг, мэдээллийн байгууламжийг шаардлагын дагуу цэгцлэх талаар албан даалгавар гаргаж, шаардлага хүргүүлэн, хэрэгжилтийг хангуулах

2015.11.16

ЗДТГ

5

Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд хальтиргаа үүсэж болзошгүй замуудыг анхаарах, цас мөс хальтиргааг арилгах арга хэмжээ авах

2015.11.16

ЗДТГ

6

Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс

Явган хүний зам дагуух рекламны самбар, шонг цэгцэлж авах

2015.11.16

ЗДТГ

7

Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс

26 дугаар хорооны иргэнээс ирсэн гомдлын дагуу  арга хэмжээ авч ажиллах

2015.11.16

ЗДТГ

 

СХД-ИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ИРЦИЙН БАЙДАЛ

                                                                                                                                           2015 он

Албан тушаал, нэр

11.10

Албан тушаал, нэр

11.10

1

СХД-ийн Засаг дарга М.Чинболд

Ч

29

Дотоод аудитын албаны дарга О. Гантулга

И

2

Засаг даргын орлогч Б.Батдорж

И

30

Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ш.Хажидмаа

Ч

3

Засаг даргын орлогч Р.Дагва

Ч

31

Татварын хэлтсийн дарга Ц.Сүхбаатар

О/И

4

Засаг даргын орлогч Н.Ганаа

И

32

Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга Г.Сарантуяа

О/И

5

Засаг даргын орлогч Ц.Төрхүү

И

33

НДХ-ийн дарга Алтанцэцэг

И

6

Тамгын газрын дарга С.Мөнхчулуун

И

34

Нэгдсэн эмнэлгийн дарга Б.Галсанцэдэн

О/И

7

ИТХ-ын ажлын албаны дарга Ө.Батөлзий

Ч

35

Статистикийн хэлтсийн дарга Б.Алтангэрэл

И

8

ЗХХ-ийн дарга А.Пүрэвсүрэн

И

36

БТСХ-ны дарга Ц.Ганхүү

О/И

9

ЭЗТХ-ийн дарга Н.Баярмагнай

И

37

Ахмадын хорооны дарга Батмөнх

О/И

10

ХҮХ-ийн дарга Г.Ууганбаяр

И

38

МЭҮА-ны дарга А.Амарбаян

И

11

СТСХ-ийн дарга С.Болорцэцэг

И

39

АБНТБ-ын дарга З.Батцэцэг

И

12

ДБТХ-ийн дарга Т.Сүхбаатар

И

40

ТҮТ-ийн дарга С.Мөнхбат

     Ч

13

НХХ-ийн дарга Ц.Баттөр

И

41

ТЦҮ ОНӨААТҮГ-ын дарга Д.Мөнхцэцэг

Ч

14

Цэргийн штабын дарга А.Баттулга

Ч

42

НҮТ-ийн дарга Г.Сарантуяа

И

15

ХМОНХА-ны дарга  У.Буянболор

О/И

43

ЖДҮДСТ-ийн дарга Г.Билгүүн

И

16

ӨГХА-ны дарга Г.Баярсайхан

И

44

СХ амралт цогцолборын дарга Лхагвадорж

О/И

17

УССТ-ийн дарга Б.Мягмарсүрэн

И

45

УЗХ-ны дарга Жавзандулам

О/И

18

Бүртгэлийн хэлтсийн дарга Энхбаяр

И

46

ХЭАХН-ийн дарга И.Ишжамц

И

19

Боловсролын хэлтсийн дарга М.Баяраа

Ч

47

ОСУГ-ын баруун түгээх төвийн дарга Билэгсайхан

О/И

20

МХХ-ийн дарга Г.Ганхүү

И

48

Захиалгчийн ажлын албаны дарга Ч.Баттулга

О/И

21

Цагдаагийн 1-р хэлтсийн дарга Ш.Цогбаатар

И

49

ЗАА-ны Наран бүсийн ажлын албаны дарга Ш.Эрдэнэтуяа

Т

22

Цагдаагийн 2-р хэлтсийн дарга Т.Оюунбаатар

И

50

ЗАА-ны Баянхошуу бүсийн ажлын албаны дарга Х.Нямсүрэн

О/И

23

Цагдаагийн 3-р хэлтсийн дарга Г.Эрхэмбаяр

И

51

УБЦТСК-ний СХД дэх ХҮТ-ийн дарга Г.Эрхэмбаяр

О/И

24

ОБХ-ийн дарга Ц.Төрмандах

О/И

52

Филлипс ХХК-ны захирал Ганхуяг

И

25

ЗЦТ-ын дарга С.Жавхлантбаатар

И

53

ЦТСХК-ны Баруун түгээх төвийн дарга Батсүрэн

Т

26

ХААА-ны дарга Х.Батхүү

И

54

Би Эм Жи Эйл ХХК-ны захирал Мөнхсүх

И

27

НХҮХ-ийн дарга Д.Баасансүрэн

И

55

СХД дэх Тагнуулын тасгийн дарга Д.Энхсайхан

Т

28

ХГБХТ-ийн дарга Д.Дэлгэрбулаг

И

56

Цэцэрлэгүүдийн ХХ хариуцсан төвийн дарга Ш.Бурмаа

О/И

НИЙТ-56 ҮҮНЭЭС  ИРСЭН

45

ИРЦ -80,3%

1

ТАСАЛСАН

3

2

ОРЛОН ИРСЭН

14

3

ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТТАЙ

-

4

ӨВЧТЭЙ

-

5

ЧӨЛӨӨТЭЙ

8

 

 

ИРЦИЙН БҮРТГЭЛ ГАРГАСАН:

     ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН

     ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                         О.АРИУНЖАРГАЛ