Хэрэгжүүлэх байгууллага

Товч

агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

ЗАА, Нутгийн захиргааны байгууллагууд

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны бүх байгууллагууд ойг угтан өөрсдийн нэрэмжит ажил зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар сурталчлах.

7

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
 

2

 

Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд

Нийслэлийн ойг угтаж гудамж замын тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэх, сэргээх, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн гадна хаягжилтыг сайжруулж, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж хяналт шалгалт хийх.

7

3

НЗДТГ-ын Цэргийн штаб, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

2015 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр Богд Хан уулын төрийн тахилгыг тахих бэлтгэлийг хангуулах ажлыг сайтар зохион байгуулах.

7

Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч

4

Дүүргүүдийн ЗДТГ, НМХГ

Дүүргүүдэд нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам гарцыг хааж гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байгааг зогсоон, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч хяналт шалгалтыг зохион байгуулах.

7

Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч

5

Холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд

“Нийслэлийн Бүтээн байгуулалтын дээд шагнал” гардуулах үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангуулж, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах/

7

Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР