СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 07 САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН  ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА  М.ЧИНБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Товч агуулга

Биелэлт өгөх хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

2

3

4

5

1

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, худалдан авах ажиллагаа, эдийн засаг нийгмийн зорилтын биелэлтийг эхний хагас жилээр үр дүнг үнэлж урамшуулах

2015.07.17

Захиргаа хуулийн хэлтэс

2

Татварын хэлтэс

Нийслэлийн татварыг бүрдүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах

2015.07.17

Захиргаа хуулийн хэлтэс

3

Холбогдох хэлтэс, албад

Үерийн аманд буусан айл өрхүүдэд шаардлага сэрэмжлүүлэгийг тогтмол хүргүүлж ажиллах

2015.07.17

Онцгой байдлын хэлтэс

4

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

Дэргэдэх хэлтэс албадын дарга нар 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэхдээ өөрсдийн орны хүмүүсийг мэдэгдэх

2015.07.17

Захиргаа хуулийн хэлтэс

5

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

2015 оны 07 сарын 06-ны өдрийн нийслэлийн  удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөр өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг холбогдох хэлтэс албадууд шат шатандаа хэрэгжүүлж ажиллах

2015.07.17

Захиргаа хуулийн хэлтэс

ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС