2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА М.ЧИНБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

 

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Товч
агуулга

Биелэлт өгөх хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

Худалдан авах ажиллагааны алба

Хөрөнгө оруулалтын форум болох гэж байгаатай холбогдуулж ХААА-нь хийсэн ажлынхаа талаар зурган тайлбар үзэсгэлэн гаргаж бэлдэх

2014.04.16

Захиргаа хуулийн хэлтэс

2

Цагдаагийн хэлтсүүд

Гэмт хэрэг зөрчил ихээр үйлдэгдэж байгаа газар нутгийн байршлыг тодорхойлон мэдээлэлд оруулж өгөх

2014.04.16

Захиргаа хуулийн хэлтэс

3

ЭЗТХ, ХААА

Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажилд учирч буй тулгамдсан асуудлаар 7 хоног бүр тогтмол мэдээлэлж байх

2014.04.16

Захиргаа хуулийн хэлтэс

4

Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс

2015.04.18-ны өдрийн бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд дэргэдэх хэлтэс албад, хороодын албан хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцох

2014.04.16

Захиргаа хуулийн хэлтэс

5

Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс

Байрнуудын дундах нээлхийний тагны бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, судалгаа хийж тагтай болгох талаар арга хэмжээ авч ажиллах

2014.04.16

Захиргаа хуулийн хэлтэс

6

Дэргэдэх хэлтэс албадын удирдлагууд

“Авилгын эсрэг хамтдаа” гэсэн АХА тэмцээнийг зохион байгуулах, дэргэдэх хэлтэс албадын удирдлагууд авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн  хүрээнд идэвхтэй оролцох

2014.04.16

Захиргаа хуулийн хэлтэс

7

Дэргэдэх хэлтэс албад

“Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах аяны удирдамжийн хүрээнд дүүргийн цом авсан дэргэдэх хэлтэс албадууд удирдамжийн дагуу ажлуудыг зохион байгуулж ажлын тайланг шуурхай хуралдаанд танилцуулж ажиллах

2014.04.16

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ИРЦИЙН БАЙДАЛ

                                                                                                                                           2015 он

Албан тушаал, нэр

04.07

Албан тушаал, нэр

04.07

1

СХД-ийн Засаг дарга М.Чинболд

И

31

Татварын хэлтсийн дарга Ц.Сүхбаатар

О/И

2

Засаг даргын орлогч Б.Батдорж

И

32

Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга ...................

Т

3

Засаг даргын орлогч Р.Дагва

Ч

33

НДХ-ийн дарга Н.Энхтөр

О/И

4

Засаг даргын орлогч Н.Ганаа

И

34

Нэгдсэн эмнэлгийн дарга Б.Галсанцэдэн

И

5

Засаг даргын орлогч Ц.Төрхүү

И

35

Статистикийн хэлтсийн дарга Б.Алтангэрэл

И

6

Тамгын газрын дарга С.Мөнхчулуун

И

36

БТСХ-ны дарга Ц.Ганхүү

И

7

ИТХ-ын ажлын албаны дарга Ө.Батөлзий

И

37

Ахмадын хорооны дарга Батмөнх

И

8

ЗХХ-ийн дарга А.Пүрэвсүрэн

И

38

МЭҮА-ны дарга А.Амарбаян

И

9

ЭЗТХ-ийн дарга Н.Баярмагнай

И

39

АБНТБ-ын дарга З.Батцэцэг

И

10

ХҮХ-ийн дарга Г.Ууганбаяр

О/И

40

ТҮТ-ийн дарга С.Мөнхбат

И

11

СТСХ-ийн дарга С.Болорцэцэг

И

41

ТЦҮ ОНӨААТҮГ-ын дарга Д.Мөнхцэцэг

И

12

ДБТХ-ийн дарга Т.Сүхбаатар

И

42

НҮТ-ийн дарга Г.Сарантуяа

И

13

НХХ-ийн дарга Б.Оюунбилэг

И

43

ЖДҮДСТ-ийн дарга Г.Билгүүн

И

14

Цэргийн штабын дарга А.Баттулга

И

44

СХ амралт цогцолборын дарга Лхагвадорж

Ч

15

ХМОНХА-ны дарга  У.Буянболор

И

45

УЗХ-ны дарга Жавзандулам

И

16

ӨГХА-ны дарга ....................

О/И

46

ХЭАХН-ийн дарга И.Ишжамц

И

17

УССТ-ийн дарга Б.Мягмарсүрэн

И

47

СӨХ-ны салбар зөвлөлийн дарга Галбаатар

Т

18

Бүртгэлийн хэлтсийн дарга Ө.Өнөрлхам

И

48

ЗАА-ны Толгойт бүсийн ажлын албаны дарга С.Эрдэнэбат

Т

19

Боловсролын хэлтсийн дарга М.Баяраа

И

49

ЗАА-ны Наран бүсийн ажлын албаны дарга Ш.Эрдэнэтуяа

И

20

МХХ-ийн дарга Г.Ганхүү

И

50

ЗАА-ны Баянхошуу бүсийн ажлын албаны дарга Х.Нямсүрэн

О/И

21

Цагдаагийн 1-р хэлтсийн дарга Ш.Цогбаатар

И

51

УБЦТСК-ний СХД дэх ХҮТ-ийн дарга Г.Эрхэмбаяр

О/И

22

Цагдаагийн 2-р хэлтсийн дарга Т.Бакыт

И

52

Филлипс ХХК-ны захирал Ганхуяг

Т

23

Цагдаагийн 3-р хэлтсийн дарга Г.Эрхэмбаяр

И

53

ЦТСХК-ны Баруун түгээх төвийн дарга Батсүрэн

Т

24

ОБХ-ийн дарга Ц.Төрмандах

И

54

Би Эм Жи Эйл ХХК-ны захирал Мөнхсүх

Т

25

ЗЦТ-ын дарга С.Жавхлантбаатар

И

55

СХД дэх Тагнуулын тасгийн дарга Д.Энхсайхан

Т

26

ХААА-ны дарга Х.Батхүү

И

56

Цэцэрлэгүүдийн ХХ хариуцсан төвийн дарга Ш.Бурмаа

О/И

27

НХҮХ-ийн дарга Д.Баасансүрэн

И

57

ХҮТ15-ийн дарга

Д.Энх-амгалан

Т

28

ХГБХТ-ийн дарга Д.Дэлгэрбулаг

И

58

ХҮТ16-ийн дарга Ц.Амарсайхан

Т

29

Дотоод аудитын албаны дарга С.Мэндбаяр

И

59

ОСУГ-ын баруун түгээх төвийн дарга Содномцэрэн

И

30

Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ш.Хажидмаа

И

60

Монголын өрхийн анагаах ухааны мэргэжилтнүүдийн СХД дэх салбар зөвлөлийн дарга Ч.Өнөрсайхан

Ч

НИЙТ-60  ҮҮНЭЭС  ИРСЭН

48

ИРЦ-80%

1

ТАСАЛСАН

9

2

ОРЛОН ИРСЭН

7

3

ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТТАЙ

-

4

ӨВЧТЭЙ

-

5

ЧӨЛӨӨТЭЙ

3

 

 

ИРЦИЙН БҮРТГЭЛ ГАРГАСАН:

     ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН

     ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                         О.АРИУНЖАРГАЛ

 

ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС