2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 

 2015.03.09

 

 

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Товч
агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

Нийт Удирдлагууд

Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах.

14

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

2

Өмчийн харилцааны газар
Дүүргүүд

Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан “Контракт”-ын гэрээний 2015 оны  биелэлтийн  дүнг 2016 оны 3 дугаар сардаа нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлд танилцуулан холбогдох шийдвэр гаргуулах.

14

Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч

3

Дүүргүүд

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт баригдаж байгаа зөвшөөрөлгүй барилга, байгууламжийн судалгааг гаргаж 14 хоног тутам нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтарч арга хэмжээ авч ажиллах

14

НЗДТГ