2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА М.ЧИНБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

 

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Товч
агуулга

Хугацаа

 
Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
 

1

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

Дүүргийн Засаг дарга Нийслэлийн Засаг даргатай үр дүнгийн гэрээ 01 сарын 25-нд байгуулна, үүнтэй холбогдуулж  дүүргийн дэргэдэх хэлтэс албадын дарга нар дүүргийн Засаг даргатай үр дүнгийн гэрээ байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах

2016.01.20

ЗДТГ

2

Худалдан авах ажиллагааны алба

Худалдан авах ажиллагааны нийслэлээс эрх шилжиж ирэх ажлуудад анхаарч ажиллах, мэдээллийг авах

2016.01.20

ЗДТГ

 
3
 

Цагдаагийн  хэлтэс, ОБХ

6-р хорооны өрхийн эмнэлэг шатсантай холбогдуулж гал гарсан шалтгаан, галын дүгнэлтийг холбогдох байгууллагууд түргэн шуурхай гаргаж өгөх

2016.01.20

ЗДТГ

4

Нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд

Дүүргийн дэргэдэх хэлтэс албадууд 2016 онд хийгдэхээр төлөвлөж байгаа болон хийж хэрэгжүүлэх ажлуудаа удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдаанд танилцуулах

2016.01.20

ЗДТГ

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ИРЦИЙН БАЙДАЛ

                                                                                                                                           2016 он

Албан тушаал, нэр

01.12

Албан тушаал, нэр

01.12

1

СХД-ийн Засаг дарга М.Чинболд

И

23

ОБХ-ийн дарга Ц.Төрмандах

О/И

2

Засаг даргын орлогч Б.Батдорж

И

24

ЗЦТ-ын дарга С.Жавхлантбаатар

И

3

Засаг даргын орлогч Н.Ганаа

И

25

ХААА-ны дарга Х.Батхүү

И

4

Засаг даргын орлогч Ц.Төрхүү

И

26

НХҮХ-ийн дарга Д.Баасансүрэн

И

5

Тамгын газрын дарга Л.Мөнбат

И

27

ХГБХТ-ийн дарга Д.Дэлгэрбулаг

И

6

ИТХ-ын ажлын албаны дарга Ө.Батөлзий

О/И

28

Дотоод аудитын албаны дарга О.Гантулга

И

7

ЗХХ-ийн дарга А.Пүрэвсүрэн

И

29

Эрүүл мэндийн төвийн дарга Сүнжидмаа

И

8

ЭЗТХ-ийн дарга М.Ууганбаатар

И

30

Татварын хэлтсийн дарга Ц.Сүхбаатар

О/И

9

ХҮХ-ийн дарга Г.Ууганбаяр

И

31

Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга Б.Баярмагнай

О/И

10

СТСХ-ийн дарга С.Болорцэцэг

И

32

НДХ-ийн дарга Н. Алтанцэцэг

И

11

ДБТХ-ийн дарга Т.Сүхбаатар

И

33

Нэгдсэн эмнэлгийн дарга Б.Галсанцэдэн

И

12

НХХ-ийн дарга Б.Оюунбилэг

И

34

Статистикийн хэлтсийн дарга Б.Алтангэрэл

    Ө

13

Цэргийн штабын дарга А.Баттулга

О/И

35

БТСХ-ны дарга Ц.Ганхүү

И

14

ХМОНХА-ны дарга  У.Буянболор

И

36

Ахмадын хорооны дарга Батмөнх

О/И

15

ӨГХА-ны дарга Г.Баярсайхан

О/И

37

АБНТБ-ын дарга З.Батцэцэг

И

16

УССТ-ийн дарга Б.Мягмарсүрэн

И

38

ТҮТ-ийн дарга С.Мөнхбат

О/И

17

Бүртгэлийн хэлтсийн дарга Л.Энхбаяр

И

39

ТЦҮ ОНӨААТҮГ-ын дарга Д.Мөнхцэцэг

И

18

Боловсролын хэлтсийн дарга М.Баяраа

О/И

40

НҮТ-ийн дарга Г.Сарантуяа

О/И

19

МХХ-ийн дарга Г.Ганхүү

И

41

ЖДҮДСТ-ийн дарга Г.Билгүүн

И

20

Цагдаагийн 1-р хэлтсийн дарга Ш.Цогбаатар

И

42

Захиалгчийн ажлын албаны дарга Ч.Баттулга

И

21

Цагдаагийн 2-р хэлтсийн дарга Т.Оюунбаатар

О/И

43

УЗХ-ны дарга Жавзандулам

И

22

Цагдаагийн 3-р хэлтсийн дарга Г.Эрхэмбаяр

И

 

 

 

НИЙТ-43 ҮҮНЭЭС  ИРСЭН

41

ИРЦ-100%

1

ТАСАЛСАН

-

2

ОРЛОН ИРСЭН

11

3

ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТТАЙ

-

4

ӨВЧТЭЙ

1