2014 OНЫ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХЄРЄНГЄ

ТА ЭНД ДАРЖ  ҮЗНЭ ҮҮ.

Тендер шалгаруулалтын үр дүн / 2013 оны 11 дүгээр сарын байдлаар/

 

 

Төсөл арга хэмжээний нэр Оролцогч байгууллага Үнийн санал /төгрөг/ Шалгарсан эсэх Тайлбар 
1 Усан сан барих / 1 дүгээр хороо Толгойтын 107-108-р гудамж/ Мон Энергой Строй ХХК 42,800,000 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 14 дэх зүйлийн 14.1.2 дах заалтыг үндэслэн 
Ганзосон Констракшн ХХК 46,458,762 шалгараагүй Батлагдсан төсөвт өртгөөс давсан
Шүдэн Уул ХХК 50,652,917 шалгараагүй Батлагдсан төсөвт өртгөөс давсан
Баяжих Галуут ХХК     40,538,067 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 33 дугаар  зүйлийн 33.4 дэх хэсгийг үндэслэн, 2013 оны 09 дүгээр сарын 16-нд зөвлөмж хүргүүлэв. 
2 Сагсан бөмбөгийн талбайг хашаажуулж, сандал тавих /17-р хороо, 32,33-р байрны дунд/ Пи Би Капитал ХХК   шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2 дах хэсгийг үндэслэн
Татах Агаар ХХК 24,650,000 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 09 дугаар сарын 13-нд зөвлөмж хүргүүлэв.
3 Булгын орчмыг тохижуулах /3 ундрагатай/ /7-р хороо Монлаан чандмань булаг, Бөөрийн булаг тохижуулах /22-р хороо, Тахилтын ам/ багц ажил Намобридж ХХК 24,300,000 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27  дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт
Миний Шилтгээн ХХК 25,000,000 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27  дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт
Энх Ариун Мөрөн ХХК     27,846,973 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 10 дугаар сарын 02-нд зөвлөмж хүргүүлэв.
Аз Үйл ХХК 28,200,000 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27  дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт
4 Явган хүний зам барих / 1-р хороо Толгойтын 48,49,50-р гудамж/ /16-р хороо, 24-27-р байрны дунд/ Мон Энергой Строй ХХК   шалгааргүй Тендерийн материал ирүүлээгүй
Бат Энх Хүү ХХК     54,243,482 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг үндэслэн
Ургах Тэмүүлэл ХХК   шалгараагүй Тендерийн материал ирүүлээгүй
5 Гүний худаг /32-р хороо, Хорооны байрны хажууд/ Намобридж ХХК     29,000,000 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3 дах хэсгийг үндэслэн
Миний Шилтгээн ХХК     25,000,000 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг үндэслэн
5 3 байршилд автозам засварлах /7-р хороо, БХ-ны 29,32-р гудамж Монлааны 2-р гудамж, 1500м/ Саруул Жим ХХК     76,800,000 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг үндэслэн
БЭЮС ХХК     76,900,391 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3 дах хэсгийг үндэслэн
6 Замын засвар /23-р хороо, Толгойт, Үйлдвэрчний уулзвараас хорооны байр хүртэл Саруул Жим ХХК     49,800,000 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг үндэслэн
БЭЮС ХХК     49,801,320 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3 дах хэсгийг үндэслэн
7 Хорооны байрны өргөтгөл /15-р хороо, Хороо 108м2/ Лантмон ХХК     70,700,000 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг үндэслэн
Материал Трейд ХХК     73,772,536 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4 дах хэсгийг үндэслэн

 

Тендер шалгаруулалтын үр дүн   2013.08.13- 2013.10.05

 
Төсөл арга хэмжээний нэр Оролцогч байгууллага Үнийн санал /төгрөг/ Шалгарсан эсэх Тайлбар 
1 Усан сан барих / 1 дүгээр хороо Толгойтын 107-108-р гудамж/ Мон Энергой Строй ХХК 42,800,000 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 14 дэх зүйлийн 14.1.2 дах заалтыг үндэслэн 
Ганзосон Констракшн ХХК 46,458,762 шалгараагүй Батлагдсан төсөвт өртгөөс давсан
Шүдэн Уул ХХК 50,652,917 шалгараагүй Батлагдсан төсөвт өртгөөс давсан
Баяжих Галуут ХХК 40,538,067 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 33 дугаар  зүйлийн 33.4 дэх хэсгийг үндэслэн, 2013 оны 09 дүгээр сарын 16-нд зөвлөмж хүргүүлэв. 
2 Сагсан бөмбөгийн талбайг хашаажуулж, сандал тавих /17-р хороо, 32,33-р байрны дунд/ Пи Би Капитал ХХК   шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2 дах хэсгийг үндэслэн
Татах Агаар ХХК   шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 09 дугаар сарын 13-нд зөвлөмж хүргүүлэв.
3 Булгын орчмыг тохижуулах /3 ундрагатай/ /7-р хороо Монлаан чандмань булаг, Бөөрийн булаг тохижуулах /22-р хороо, Тахилтын ам/ багц ажил Намобридж ХХК 24,300,000 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27  дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт
Миний Шилтгээн ХХК 25,000,000 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27  дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт
Энх Ариун Мөрөн ХХК 27,846,973 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 10 дугаар сарын 02-нд зөвлөмж хүргүүлэв.
Аз Үйл ХХК 28,200,000 шалгааргүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 27  дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт
4 Явган хүний зам барих / 1-р хороо Толгойтын 48,49,50-р гудамж/ /16-р хороо, 24-27-р байрны дунд/ Мон Энергой Строй ХХК   шалгааргүй Тендерийн материал ирүүлээгүй
Бат Энх Хүү ХХК 54,243,482 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг үндэслэн
  Ургах Тэмүүлэл ХХК   шалгараагүй Тендерийн материал ирүүлээгүй
328 дугаар захирамж
1 5, 9, 10, 18, 31-р хороодын Иргэдийн танхимд тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах  Голден Нэст Майнинг ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Бэлон Транс ХХК   39,955,080.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.08.28
Досондангад ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
2 Хороодын Иргэдийн нийтийн хурлын эд хогшил худалдан авах /Дүүргийн ИТХ/ 1-32-р хороо/ Шилийн Ус ХХК   48,967,600.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.02
Шижир Хан Хөхий ХХК   49,137,000.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Тэнгэрийн Уургач ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
  Нийт зөвлөмж хүргүүлсэн       6
330 дугаар захирамж
Төсөл арга хэмжээний нэр Оролцогч байгууллага  Үнийн санал   Шалгарсан эсэх Тайлбар 
1 3, 8, 19, 27- р хороодын Иргэдийн танхимын тохижилт  До На Сан ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Урал Инженер ХХК   31,960,500.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.08.26/Акт аар хүлээлгэн өгөх шатандаа
Чингис Колл ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
2 Замын цагдаагийн тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах
/4-р хороо, Замын цагдаагийн тасаг/
Өлзий Хубилай ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Хаан Чоно ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Дэврүүн ХХК   34,388,000.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Хашхан ХХК   24,993,000.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.08.30/Дууссан/
3 Хилчин хотхоны ахмадын чийрэгжүүлэлтийн танхим/7-р хороо/, өрхийн эмнэлгүүдэд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Хан Интернэшнл  Солюшн ХХК   18,994,000.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.20/Гэрээ байгуулсан/
Ньюгранд Технологи ХХК   20,202,600.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Алтан Бэрс Интернэшнл ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
4 27, 29 дүгээр хороодын Иргэдийн чөлөөт цаг өнгөрүүлэх танхимын техник хэрэгсэл худалдан авах  Урал Инженер ХХК   39,204,000.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.08.26/Акт аар хүлээлгэн өгөх шатандаа
До На Сан ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Чингис Колл ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
5 Цагдаагийн  хэлтэст тоног төхөөрөмж, эд хогшил нийлүүлэх
/1,2-р Цагдаагийн  хэлтэс/
Мэргэн Өлзийт ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Адана ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Гэнкай ХХК   19,800,000.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
Арина Компьютерс ХХК   19,987,000.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.26/Гэрээ байгуулсан/
  Нийт зөвлөмж хүргүүлсэн       10
261 дүгээр захирамж
1 “Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар давхрын өргөтгөлийг Иргэний танхим болгон засварлах”
СХД/ИТЗ/01/
Акропол ХХК  161,002,956.0 Шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28.7.3-ийн дагуу шалгараагүй
Уран Дагнаас ХХК   Шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Дээвэр Констракшн ХХК  156,826,604.0   Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.08.13/Хүлээлгэн өгөх шатандаа/
  Нийт зөвлөмж хүргүүлсэн       1
241 дүгээр захирамж
1 “Сонгинохайрхан дүүргийн хороодод нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг,  бичил цэцэрлэг байгуулах, тоглоомын талбай,  сагсан бөмбөг болон хөлбөмбөгийн талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв” боловсруулах СХД/ЗҮ/ЗТ-03/ ажил Гранд Тек ХХК   39,269,816.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.07.09
Тэтү Бьюлдинг Солюшн ХХК   Шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Нарлаг Хөхий ХХК   Шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
  Нийт зөвлөмж хүргүүлсэн       1
241 дүгээр захирамж
1 Явган хүний гүүр, хайрган зам, автобусны буудлын тохижилт, хорооны байрны өргөтгөл, гүний худгийн тохижилтын ажлын зураг, төсөв Нью Голден Тайм ХХК   12,873,600.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.07.02
  Нийт зөвлөмж хүргүүлсэн       1
241 дүгээр захирамж
1 “Сонгинохайрхан дүүргийн хороодод усан сан барих, бусад засварын ажлын төсөв” Мэргэшсэн Төсөвчин Эрдэнэ-Ундрах   шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.06.28
  Нийт зөвлөмж хүргүүлсэн       1
216 дугаар захирамж
1 “Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар давхрын өргөтгөлийг Иргэний танхим болгон засварлах” ажлын зураг, төсөв боловсруулах СХД/ЗҮ/ЗТА-01/ тоот ажил Эй Ди И Пи ХХК     6,566,267.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.06.19
2 СХД-дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн ажлын 10 өрөө коридорын засвар Прогресс цамхаг констракш ХХК   шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн 2013 оны 07 дугаар сарын 02 нд зөвлөмж хүргүүлэв /Гэрээ байгуулсан/
Яргай цамхаг ХХК     Тендер ирүүлээгүй
Татах агаар ХХК     Тендер ирүүлээгүй
Ургамлын далай ХХК     Тендер ирүүлээгүй
3 СХД-ийн Засаг даргын Тамгын газрын байрны гадна засварын ажил СХД//ТГГЗ/03/ Фамилисон ХХК     Тендер ирүүлээгүй
Барилга импекс фирм 79,810,306 шалгарсан  ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 08 дугаар сарын 02-нд зөвлөмж хүргүүлэв /Гэрээ байгуулсан/
Кенсей комүтен ХХК 82,350,000   ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
4 Нэгдсэн эмнэлэг 1 дүгээр амбулаторийн орчмын авто зам засварын ажил СХД/НЭАЗЗ/01 Ололт групп ХХК  48,000,000 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
Мэжистрал ХХК 48,869,643   шалгараагүй
Шинэ хөгжил  зам ХХК   шалгараагүй Тендерээ хуулийн хугацаанд ирүүлээгүй
ЦӨМ БҮРЭН ХХК   шалгараагүй  
ЦӨМ БҮРЭН ХХК 50,477,513    Тендерийн баримт бичгийн 2 дах зүйл буюу Тендерийн иж бүрдэлийн дагуу тендерээ бүрдүүлж ирүүлээгүй
Их боролзой ХХК 49,500,006 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 15 дах зүйлийн 15.3.2 дах заалтын дагуу Санхүүгийн тайлан болон Аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлээгүй. Тендерийн баримт бичгийн 2 дах зүйлийн 2.1.2 дах заалтын дагуу Үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарь /график/ ирүүлээгүй, ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 15 дах зүйлийн 15.3.1 дэх заалтын дагуу харилцагч банкны мэдэгдэл буюу  хугацаа хэтэрсэн зээлгүй гэсэн тодорхойлолт ирүүлээгүй
Мадимос ХХК   шалгарсан  ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 33 дугаар  зүйлийн 33.4 дэх хэсгийг үндэслэн, 2013 оны 08 дугаар сарын 26-нд зөвлөмж хүргүүлэв /Гэрээ байгуулсан/ 
5 31-р хороо Цамбагараваас хойшоо өгсдөг гэр хороолол доторх зам хучилтын ажил Монгол сата ххк 79,900,000 шалгарсан  ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 09 дугаар сарын 13-нд зөвлөмж хүргүүлэв /Гэрээ байгуулсан/
Ололт групп ХХК    шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Шинэ хөгжил зам ХХК 81,500,000 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Мадимос ххк 82,700,000 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
6 31-р хороо Цамбагараваас хойшоо өгсдөг гэр хороолол доторх зам тэгшлэх ажил Мадимос ххк 29,800,000 шалгарсан  ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 09 дугаар сарын 13-нд зөвлөмж хүргүүлэв /Гэрээ байгуулсан/
Ололт групп ХХК    шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Оюу тунамал ххк   шалгараагүй Үнийн санал ирүүлээгүй
Монгол сата ххк   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
7 25-р хороо Одонтын 12 дугаар гудамжны хажууд усан сан барих  Домацо ХХК 42,915,976 Шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 09 дугаар сарын 10-нд зөвлөмж хүргүүлэв.
Өндөр бар ХХК 50,000,000 Шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Сэнх ХХК 46,722,759 Шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
8 17 дугаар хороо 1 дүгээр хороолол "СОЁЛТ" СӨХ 30-р байр, 20 дугаар хороо "Хотхон-8" СӨХ 8-р байрны, дээвэр засварын ажил, 20-р хороо “Хотхон -8” СӨХ 8-р байр  Хөхий элч ХХК 40,000,000 Шалгарсан  ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 09 дугаар сарын 23-нд зөвлөмж хүргүүлэв.
Тэнгэрийн тэмдэг ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Энэрэлт ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
9 19 дүгээр хороо 21-р хороолол "ТОХИЛОГ 21" СӨХ 4б байрны дээвэр засварын ажил Содон гантиг ХХК 51,400,000 шалгарсан  ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 09 дугаар сарын 23-нд зөвлөмж хүргүүлэв.
Ган хийц ХХК     Тендер ирүүлээгүй
Мандах товер констракшн ХХК     Тендер ирүүлээгүй
10 15 дугаар хороо "ӨНӨР-19" СӨХ 19-р байрны 6.11.12-р орцны дээвэр засварын ажил Алтайн сүлд ХХК 60,053,822 шалгарсан  ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 09 дугаар сарын 23-нд зөвлөмж хүргүүлэв.
Тэнгэр түшиг ХХК   шалгараагүй Үнийн санал ирүүлээгүй
Тамгат тайж ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
11 19 дүгээр хороо 21-р хороолол "Сүрлэг- 21" СӨХ 8а байрны дээвэр засварын ажил Классик тохижилт ХХК     ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 09 дугаар сарын 23-нд зөвлөмж хүргүүлэв.
Женерал теч ХХК      
Ургамлын далай ХХК      
12 6-р хороо “Гэрэлт цом” СӨХ 58б байрны дээврийн засварын аажил СХД/БДЗ/06/ Төсөв төсөл ХХК  46,651,326 Шалгарсан  ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 09 дугаар сарын 23-нд зөвлөмж хүргүүлэв.
Хан алтан дорно ХХК 46,500,000 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
Бөрт трейд ХХК 48,374,043 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
13 11-р хорооны амины орон сууцны 3-р гудамжны 76а тоотын зүүн талд усан сарих ажил СХД/УСБ/01/ Бор божуу ХХК 24,800,000 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 09 дугаар сарын 05-нд зөвлөмж хүргүүлэв.
Өндөр бар ХХК   шалгараагүй Тендер ирүлээгүй
Таны өргөө ХХК   шалгараагүй Үнийн санал ирүүлээгүй
Их соёмбо ХХК   шалгараагүй Тендер ирүлээгүй
14 4 дүгээр хороо Их нарангийн 8 дугаар гудамж, 5 дугаар хороо Баянголын 14.16,17  -р гудамж явган хүний зам засвар СХД/ЯХЗБ/329/01/ Дархан үйлс ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Од-орд ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Их мандат ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
СБМ ХХК 48,500,000 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дах заалтыг үндэслэн, 2013 оны 09 дугаар сарын 05-нд зөвлөмж хүргүүлэв.
327 дугаар захирамж
1 Бичил цэцэрлэг /1-р хороо, Толгойтын  92-р гудамж  /мод тарих, сандал, 2500м2/  Мандах Товер Констракшн ХХК             29,950,850.0 Шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
Тэнгэрийн Цирк ХХК             32,650,450.0 Шалгараагүй
Ампер Сторм ХХК             35,482,798.0 Шалгараагүй
Арт Инженеринг ХХК             29,917,684.0 Шалгарсан  Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.16 
2 Бичил цэцэрлэг /3-р хороо, 80-р цэцэрлэгийн хашаанд, 325м2/ Хэрлэнхээ ХХК             39,800,000.0 Шалгарсан  Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.13
Оюут Констракшн ХХК             45,600,000.0 Шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Стрич Констракшн ХХК             43,250,000.0 Шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
3 Бичил цэцэрлэг /29-р хороо, 7-р байрны зүүн тал, 2230м2/ Цэлмэг Цайдам Констракшн ХХК             42,493,919.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
Самосан ХХК             41,927,482.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн -2013.09.13
Бат Энх Хүү ХХК              45,358,893.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
4 Тоглоомын талбай  /6-р хороо,Тоосгоны 25-р гудамж, 300м2/  Ирмүүн Төгс ХХК             44,375,608.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Лантмон ХХК             35,000,000.0 Шалгарсан  Зөвлөмж хүргүүлсэн -2013.09.13
ДТБН ХХК             42,803,983.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
5 Тоглоомын талбай байгуулах /13-р хороо, 11-р байрны 1-р орцны өмнөх талбайд спортын цогцолбор/ БИСКО ХХК             69,056,863.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
ПРЦОЦЭ ХХК             64,617,816.0 Шалгарсан  Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.08.26
Хас Зэлмэ ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
6 Тоглоомын талбай байгуулах /14-р хороо, 15, 16, 17, 18 –р байрны дунд, 400м2/ ДТБН ХХК             65,939,307.0 Шалгарсан  Зөвлөмж хүргүүлсэн- 2013.09.02
Их Хөхүй ХХК             67,553,650.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Лантмон ХХК             68,503,104.0 шалгараагүй
7 Тоглоомын талбай байгуулах /19-р хороо,1, 2-р 30 айлын байр, Геологийн 3, 4, 5-р 30 айлын байр,  3-р 58, 4б -байрны дунд, 750м2/  Ашигт Орд ХХК             32,429,466.0 шалгараагүй БОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
Фамилисон ххк             32,581,720.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Баян Богд Сончин ХХК             31,959,056.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.19
8 Тоглоомын талбай байгуулах /19-р хороо, 8,9 -р 58 айлын байрны дунд, 1000м2/ Цагдуултайн Од ХХК             67,595,955.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
Зорголын Хишиг ХХК             59,586,981.0 шалгараагүй
Өлзийт хангайн Бүрд ХХК     Тендер ирүүлээгүй
Ноёнханцэцээ ХХК             59,973,940.0 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4-ийн дагуу гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж-2013.09.04
9 17-р хорооны гадна засвар, 19-р хорооны гадна тохижилт  Хэрлэнхээ ХХК             38,400,000.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Оюут Констракшн ХХК             34,900,000.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.13
Стрич Констракшн ХХК             34,700,000.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
10 Бичил цэцэрлэг /20-р хороо, Тээвэрчдийн 20 айлын байрны урд, 750м2/  Ургах Тэмүүлэл ХХК             29,967,995.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн -2013.09.16
Эрдэнэт Констракшн ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Макс Рояал Констракшн ХХК   шалгараагүй Сангийн Сайдын 2007 оны 81 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралтын 6.3-ийн дагуу   тендерийн маягт, үнийн хуваарь болон үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдэгээр баталгаажаалаагүй тул үнэлэхээс татгалзсан.
11 Жижиг дунд үйлдвэрийн паркын зургийн ажил Монгол Лектор ТББ             34,000,000.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
Хүлэгт Хүннү ХХК             33,000,000.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
Глобус ХХК             49,900,000.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Аксиом баг             31,500,000.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.27/Гэрээ байгуулсан/
  Нийт зөвлөмж хүргүүлсэн       12
326 дугаар захирамж
1 Тоглоомын талбай байгуулах /9-р хороо, 76-р сургуулийн  баруун талд, 300м2/  Давхар Өргөө ХХК             49,814,724.0   Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.02
Хоовжий ХХК             49,124,899.0   ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
Уран Өвөр Баян ХХК             50,646,160.0   ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
2 Тоглоомын талбай байгуулах /10-р хороо, Зүүн баян –уулын 32-р гудамж, 100м2/ Хантеч ХХК             65,490,700.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Нарантээл ХХК             39,523,331.0 шалгарсан 2013. 09.04-ний өдөр Зөвлөмж хүргүүлсэн боловч НХОГ-ын 2/2322 албан тоотоор 2012 оны ажлыг гэрээни йүүргийн биелэлт хангалтгүй абйсан гэсэн аудитын дүгнэлтээр буцаасан.
Давхар Амжилт ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
3 Тоглоомын талбай байгуулах /11-р хороо, Мандалын 8-р гудамж, 300м2/ Арвижих Суурь ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Ургамлын Далай ХХК             49,808,929.0   Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.04
Өсөх Үе ХХК   шалгараагүй Үнийн санал ирүүлээгүй тул хүчингүй тендер
Давхар Амжилт  ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
4 Тоглоомын талбай байгуулах, 18-р хороо, 2-р байрны ар талд, 375м2/ Ургамлын Далай ХХК             59,912,576.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.10.02
Буман Заг ХХК             60,000,000.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
Люкс Ландшафт ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
5 Тоглоомын талбай байгуулах /21-р хороо, Цэцэрлэгийн ард, 2500м2/ Инж Итгэл ХХК             45,857,237.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.10.01
Нүнжиг ххк   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Инж Дарь ХХК             48,573,855.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
6 Тоглоомын талбай байгуулах /22-р хороо,  Тахилтын 188-р цэцэрлэгийн  хашаанд, 650м2/ Баянсүндэрэл ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
НБНМДД ХХК             59,408,176.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн 2013.09.02
Ширээт Тамир ХХК             66,636,269.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
7 Тоглоомын талбай байгуулах /24-р хороо, Хустайн 3, 4-р гудамж, 600м2/  СБМ ХХК             43,500,000.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.02
Хөх Хан ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Яргай Цамхаг ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
8 Тоглоомын талбай байгуулах, /30-р хороо Хамбын  6-2 тоот, Хилчин Хотхон 79 тоотын хажууд/   СБУ ХХК             39,148,478.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.04
Бум Бадамлах ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
ЖСК ХХК             44,491,458.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
9 Хорооны гадна тохижилт, автомашины зогсоол хийх /22-р хороо, Хорооны цогцолборын урд/ Ганзосон Констракшн ХХК             46,839,751.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.02
Юнайтад ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Баяр Орд ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
10 20-р хорооны байрны гадна, дотор засвар. Тохижилт/ Юнайтад ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Ганзосон Констракшн ХХК             28,388,162.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.02
Баяр Орд ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
11 /25-р хорооны байрны дотор засвар, 23, 28-р хорооны байрны гадна тохижилт Хорооны байр, 420м2/ Дархан Үйлс ХХК 56358860 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
Их Мандаат ХХК             53,964,995.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
Тэнгэр Түшиг ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
СБУ ХХК             53,594,998.0 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4-ийн дагуу гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж-2013.09.27
12 Хорооны гадна тохижилт /26-р хороо, гэрэлтүүлэг -10ш/ СБМ ХХК             34,500,000.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.02
Прогресс Цамхаг ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
Ганзосон Констракшн ХХК             42,446,118.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Хустайн Шил ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
13 Хүүхдийн тоглоомын талбай тохижуулах /22-р хороо/ Нүнжиг ХХК             48,499,000.0 шалгарсан ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4-ийн дагуу гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж-2013.09.27
Амгалан Констракшн ХХК             48,997,647.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4-ийн дагуу шаардлага хангаагүй
Билигт Хаан ХХК             52,000,000.0 шалгараагүй Сангийн Сайдын 2007 оны 81 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралтын 6.3-ийн дагуу   тендерийн маягт, үнийн хуваарь болон үнэлэгдсэн үе шатны ажлын хуваарьт гарын үсэг зурж, тамга тэмдэгээр баталгаажаалаагүй тул үнэлэхээс татгалзсан.
Мон Эрдэнэ Групп ХХК             52,000,000.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
14 65 дугаар сургуулийн хашааны тохижилт Роүд Дэвэлопмент ХХК             46,000,000.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.02
Очир Нуга Элдэв ХХК             46,500,000.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Хас Шагай ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй
15  Ирээдүй цогцолборын 1 дүгээр бага сургуулийн дээврийн ажил  Элком Цамхаг ХХК             55,000,000.0 шалгараагүй ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28. 3-ийн дагуу шаардлага хангасан тендерийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсний дагуу шалгараагүй
Прогресс Цамхаг Констракшн  ХХК             49,794,190.0 шалгарсан Зөвлөмж хүргүүлсэн-2013.09.02
Яргай Цамхаг ХХК   шалгараагүй Тендер ирүүлээгүй