Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 05 дугаар сарын 26-ны дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү

 Тавигдах шаардлага:

          Хүсэлт /үнийн санал/

          Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

 

 Ажлын жагсаалт

  

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал

 Төсөвт өртөг /мян.төг/

1

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын тайлангийн хэвлэлийн эх бэлтгэх /Сэтгүүл/

5.775.000

2

Бэлтгэсэн тайлан, сэтгүүлийг хэвлэх, олшруулах – 6024 ширхэг хэвлэх

9.992.500

3

Видео хийх

2.100.000