Дүүргийн 21 дүгээр хорооны мал бүхий иргэдийн малын өтөг бууцыг зөөж тээвэрлэх, дарж булах ажилд шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага

1.    Албан бичиг, хүсэлт /үнийн санал/, ажлын хуваарь

2.    Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/

3.    Ажилласан туршлага жагсаалтаар /хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, гүйцэтгэсэн он, үнэ, гэрээний хуулбарын хамт/ 2019 онд/

4.    Техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт /фото зургийн хамт, техник хэрэгслийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулна/

5.    Ажил гүйцэтгэсний дараа санхүүжилт авхад татгалзах зүйлгүй гэсэн албан бичиг

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар Агаарын бохирдолтой тэмцэх тасаг 316 тоот

Утас 70172313

  

ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН ЖАГСААЛТ

д/д

Зардлын нэр

Ажиллах техник тоо

Олгох шатахууны хэмжээ /төг/

Нийт үнэ

Хоног

Сарын зардлын дүн /төг/

Литр

Нэгж үнэ

1

Ковш трактор ажиллах шатахууны зардал

1

80

2420

193,600

30

5.808.000

2

Хар дайрга зөөж тээвэрлэх автомашины шатахууны зардал

1

76

2420

183.920

30

5.517.600

3

Ачигч автомашины зардал

1

50

2420

121.000

30

3.360.000

НИЙТ

3

206

498.520

30

14.955.600