Дэлхийн нийтийг хамарсан шинэ төрлийн коронавирус /Ковид-19/ өвчний халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр гарсан тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гэр хорооллын айл өрхийн нүхэн жорлон, бохирын цооногт хийх ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.5 дахь заалтын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 04 дүгээр сарын 27-ны 17 цаг 00 минутаас өмнө Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ албан бичгээр ирүүлнэ үү. 

Тавигдах шаардлага:

-       Албан бичиг , хүсэлт /үнийн санал/, ажлын хуваарь

-       Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан байна./

-       Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл- Ахуйн шавьж, мэрэгч устгал, халдваргүйжүүлэлтийн үйлчилгээ /нотариатаар баталгаажуулсан байна./

-       Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх бодисын тухай Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын төв лабораторийн шинжилгээний дүн

-       Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нь 70 саяас доошгүй байна. /2018, 2019 он./

-       Ажлын туршлага жагсаалтаар /Хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, гүйцэтгэсэн он, үнэ, гэрээний хуулбар ирүүлнэ./ /2018, 2019 он/

-       Санал болгож буй үнийн дүнтэй дүйцэхүйц ажил сүүлийн 1 жилд 1-с доошгүй удаа гүйцэтгэсэн байна.

-       Боловсон хүчний чадавхийн мэдээлэл /Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхийг нотариатаар баталгаажуулна. Эрүүл ахуйч их эмч 1-с доошгүй, мэргэжлийн ариутгагч 3-с доошгүй, эдгээр нь компанийн үндсэн ажилтан байх ба сүүлийн 3 сарын НДШ төлөлтийг НД-7, НД-8 маягтаар ирүүлнэ./

-       Техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт /Фото зургийн хамт техник, хэрэгслийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлнэ./

-       Тухайн ажил гүйцэтгэх хуулийн этгээд нь гэр хорооллын хороодын ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг өөрийн хөрөнгөөр ажлын хуваарьт заасан хугацаанд хийж гүйцэтгэсний дараа санхүүжилт авахад татгалзах зүйлгүй гэсэн албан бичиг ирүүлнэ.

-       Ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг богино хугацаанд хурдан шуурхай хийж гүйцэтгэх тул багц тус бүрт 1 ажил гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулна

 

Лавлах утас: 70172313 /Агаарын бохирдолтой тэмцэх тасаг/

 ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

 

Д/д

Бүс

Хороо

Нүхэн жорлон     /тоо ширхэг/

1 айл өрхийн нүхэн жорлон, бохирын цооногт хийх өртгийн үнэ /төгрөгөөр/

 

Нийт үнэ /төгрөгөөр/

1

 

 

 

 

 

Төв

43-р хороо

1048

2195

2.300.360

2

31-р хороо

1273

2195

2.794.235

3

30-р хороо

1151

2195

2.526.445

4

23-р хороо

1085

2195

2.381.575

5

37-р хороо

65

2195

142.675

6

39-р хороо

1039

2195

2.280.605

7

18-р хороо

8

2195

17.560

8

38-р хороо

12

2195

26.340

9

19-р хороо

23

2195

50.485

10

27-р хороо

108

2195

237.060

11

5-р хороо

1174

2195

2.576.930

12

6-р хороо

1005

2195

2.205.975

ДҮН

12 хорооны

7991

 

17.540.245

13

 

 

 

 

Толгойт-1

1-р хороо

1892

2195

4.152.940

14

2-р хороо

1613

2195

3.540.535

15

3-р хороо

1769

2195

3.882.955

16

4-р хороо

1003

2195

2.201.585

17

26-р хороо

2081

2195

4.567.795

18

36-р хороо

1826

2195

4.008.070

19

20-р хороо

284

2195

623.380

7 хорооны дүн

10468

 

22.977.260

20

 

 

Толгойт-2

34-р хороо

1624

2195

3.564.680

21

35-р хороо

1131

2195

2.482.545

22

22-р хороо

2435

2195

5.344.825

23

33-р хороо

3338

2195

7.326.910

24

32-р хороо

1268

2195

2.783.260

25

21-р хороо

1349

2195

2.961.055

6 хорооны дүн

11145

 

24.463.275

ДҮН

13 хорооны

21613

 

47.440.535

26

 

 

Баянхошуу-1

 

 

 

 

7-р хороо

801

2195

1.758.195

27

8-р хороо

1736

2195

3.810.520

28

9-р хороо

1172

2195

2.572.540

29

10-р хороо

1821

2195

3.997.095

30

11-р хороо

1578

2195

3.463.710

31

40-р хороо

1547

2195

3.395.665

 

6 хорооны дүн

8655

 

18.997.725

32

 

Баянхошуу-2

24-р хороо

2212

2195

4.855.340

33

25-р хороо

2011

2195

4.414.145

34

28-р хороо

1280

2195

2.809.600

35

41-р хороо

1985

2195

4.357.075

36

42-р хороо

1426

2195

3.130.070

5 хорооны дүн

8914

 

19.566.230

11 хорооны

17569

 

38.563.955

Нийт 36 хорооны

47173

 

103.544.735