Дэлхийн нийтийг хамарсан шинэ төрлийн коронавирус /Ковид-19/ өвчний халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр гарсан тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хичээлийн болон дотуур байрны ариутгал халдваргүйтгэлийг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.5 дахь заалтын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 04 дүгээр сарын 22-ны 14 цаг 00 минутаас өмнө Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ албан бичгээр ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага:

-       Хүсэлт /үнийн санал/

-       Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан байна./

-       Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл- Ахуйн шавьж, мэрэгч устгал, халдваргүйжүүлэлтийн үйлчилгээ /нотариатаар баталгаажуулсан байна./

-       Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх бодисын тухай Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын төв лабораторийн шинжилгээний дүн

-       Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нь 100 саяаас доошгүй байна. /2018, 2019 он./

-       Ажлын туршлага жагсаалтаар /Хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, гүйцэтгэсэн он, үнэ, гэрээний хуулбар ирүүлнэ./

-       Санал болгож буй үнийн дүнтэй дүйцэхүйц ажил сүүлийн 1 жилд 1-с доошгүй удаа гүйцэтгэсэн байна.

-    Боловсон хүчний чадавхийн мэдээлэл /Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхийг нотариатаар баталгаажуулна. Эрүүл ахуйч их эмч 1-с доошгүй, мэргэжлийн ариутгагч 4-с доошгүй, эдгээр нь компанийн үндсэн ажилтан байх ба сүүлийн 3 сарын НДШ төлөлтийг НД-7, НД-8 маягтаар ирүүлнэ./

-       Техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт /Фото зурагийн хамт техник, хэрэгслийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлнэ./

Лавлах утас: 99098532 /Дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга/

 

ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

 

Д/д

Байгууллагын нэр

Дотор талбай /м2/

Өртөг /1м2-г 3 удаагийн давтамжтайгаар ариутгаж халдваргүйжүүлнэ./

Нийт үнэ /төгрөгөөр/

1

12-р сургууль

6718

850

5.710.300

2

42-р сургууль

3120

850

2.652.000

3

62-р сургууль

3500

850

2.975.000

4

106-р сургууль

5150

850

4.377.500

5

107-р сургууль

3374

850

2.867.900

6

Хөгжил цогцолбор

10600

850

9.010.000

7

Өнөр цогцолбор

8120

850

6.902.000

8

122-р сургууль

4600

850

3.910.000

9

123-р сургууль

3400

850

2.890.000

10

143-р сургууль

3300

850

2.805.000

11

26-р цэцэрлэг

645

850

548.250

12

41-р цэцэрлэг

600

850

510.000

13

48-р цэцэрлэг

580

850

493.000

14

55-р цэцэрлэг

2200

850

1.870.000

15

79-р цэцэрлэг

760

850

646.000

16

80-р цэцэрлэг

1800

850

1.530.000

17

81-р цэцэрлэг

2894

850

2.459.900

18

84-р цэцэрлэг

600

850

510.000

19

90-р цэцэрлэг

953

850

810.050

20

91-р цэцэрлэг

1800

850

1.530.000

21

92-р цэцэрлэг

700

850

595.000

22

99-р цэцэрлэг

1480

850

1.258.000

23

101-р цэцэрлэг

1400

850

1.190.000

24

104-р цэцэрлэг

1460

850

1.241.000

25

105-р цэцэрлэг

1920

850

1.632.000

26

106-р цэцэрлэг

1480

850

1.258.000

27

107-р цэцэрлэг

1480

850

1.258.000

28

110-р цэцэрлэг

1480

850

1.258.000

29

111-р цэцэрлэг

1158

850

984.300

30

112-р цэцэрлэг

1800

850

1.530.000

31

113-р цэцэрлэг

4650

850

3.952.500

32

116-р цэцэрлэг

1480

850

1.258.000

33

117-р цэцэрлэг

11409

850

9.697.650

34

118-р цэцэрлэг

1750

850

1.487.500

35

119-р цэцэрлэг

1480

850

1.258.000

36

125-р цэцэрлэг

1042

850

885.700

37

148-р цэцэрлэг

800

850

680.000

38

156-р цэцэрлэг

850

850

722.500

39

188-р цэцэрлэг

1502

850

1.276.700

40

192-р цэцэрлэг

446

850

379.100

41

195-р цэцэрлэг

560

850

476.000

42

226-р цэцэрлэг

878

850

746.300

43

228-р цэцэрлэг

700

850

595.050

44

244-р цэцэрлэг

613

850

521.050

45

259-р цэцэрлэг

935

850

794.750

46

264-р цэцэрлэг

1200

850

1.020.000

 

Нийт дүн

 

 

92.962.000