Дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэр хорооллын айл өрхийн нүхэн жорлон, бохирын цооногт ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх мэргэжлийн тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагатай Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.5 дахь заалтын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага

1.    -Үнийн санал

2.    -Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/

3.    -Ажилласан туршлага

     -Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газар 316 тоот

Утас 70172313