Дүүргийн ЗДТГ-ийн төсвийн хөрөнгөөр 5 дугаар хорооны хороо, өрхийн эмнэлэгийн цогцолбор байрны цэвэр усны өгөх, буцах шугамыг шинээр солих ажил” төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ны 10:00 цагийн дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага:

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

·         Холбогдох тусгай зөвшөөрөл

·         Ажлын туршлага

 

Лавлах утас: 70170105 /ЗДТГ-ын Аж ахуйн тасаг/         

 

Энд дарж төсөвтэй танилцана уу.

 

 

ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ

АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

/сая. төг/

Хийгдэх ажил

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг 

Мөнгөн дүн

1

5 дугаар хорооны хороо, өрхийн эмнэлэгийн цогцолбор байрны цэвэр усны өгөх, буцах шугамыг шинээр солих ажил

 

м

 

30

 

9,930,555