Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тус дүүрэгт хэрэгжих 19, 23, 27, 29 дүгээр хороодын цогцолбор байрны их засварын ажлын төсөв хийлгэхээр Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалтын зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хувь хүн, хуулийн этгээд 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү. /Төсвийг эскиз зураг хийж магадлуулна./

Тавигдах шаардлага:

 

1.    Хүсэлт

2.    Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, холбогдох тусгай зөвшөөрөл болон төсөвчний гэрчилгээ

3.    Ажлын туршлага /хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, үнэ/

 

Лавлах утас: 70173135 /ЗДТГ-ын ТГХШХ-ийн     

мэргэжилтэн Д.Мөнгөндалай