Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хороо Сансарын 1 дүгээр гудамжны 2 тоот байрлах “Гар урлал –Инновацийн төв”-ийн байранд  шалны халаалтын ажлыг   хийлгэхээр Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан аж ахуйн нэгж байгууллагууд  02 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага:

 

1.    Хүсэлт

2.    Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

3.    Ажлын туршлага /хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, үнэ/

 

Лавлах утас: 70173281 /ЗДТГ-ын НХХ-ийн          

мэргэжилтэн И.Оюунсувд