Сонгинохайрхан дүүргийн 4 дүгээр хороо Их нарангийн 2 дугаар гудамжинд байрлах Цэргийн ангийн ажилчдын байрыг буулгах ажлын төсөв хийлгэхээр Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хувь хүн, хуулийн этгээд 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага:

 

1.    Хүсэлт

2.    Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, холбогдох тусгай зөвшөөрөл болон төсөвчний үнэмлэх

3.    Ажлын туршлага /хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, үнэ/

 

Лавлах утас: 70173135 /ЗДТГ-ын ТГХШХ-ийн     

мэргэжилтэн Д.Мөнгөндалай