Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хөрөнгөөр 2019 онд нийтийн хэв журам хамгаалах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 2019 оны 12 дугаар сарын 16-аас 12 дугаар сарын 23-ны 10:00 цагийн хооронд Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага:

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Ажлын туршлага

Үнийн санал

 

ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН

ЖАГСААЛТ

 

Бараа бүтээгдэхүүн

Төсөвт өртөг

Хөрөнгийн эх үүсвэр

1

Принтер /3 үйлдэлтэй/

10,000,000

Орон нутгийн төсөв