Дүүргийн орон нутгийн төсөв болон Тамгын газрын төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 11 дугаар сарын 19-ний дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага:

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

·         Холбогдох тусгай зөвшөөрөл

·         Ажлын туршлага /нийлүүлж байсан барааны жагсаалт, үнэ/

 

Лавлах утас: 70173135 /ЗДТГ-ын ТГХШХ-ийн     

мэргэжилтэн Д.Мөнгөндалай

 

ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ

АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

/мян. төг/

Д/д

Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал

Төсөвт өртөг

Хөрөнгийн эх үүсвэр

1

Орон сууцны байрны орцны засвар /12 дугаар хороо/

10.000,0

Орон нутгийн төсөв

2

Дүүргийн 14 дүгээр хорооны цогцолбор байрны дотор засварын ажил

7.766,1

Тамгын газрын төсөв