Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 03 дугаар сарын 22-ны дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага:

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

·         Холбогдох тусгай зөвшөөрөл

·         Ажлын туршлага

 

Лавлах утас :  70173135 /ЗДТГ-ын ТГХШХ-ийн мэргэжилтэн Д.Мөнгөндалай /

 

ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ БАРАА,

АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

/мян. төг/

Д/д

Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал

Байршил

Төсөвт өртөг

Хөрөнгийн эх үүсвэр

1

Чийрэгжүүлэлтийн танхимын тоног төхөөрөмж худалдан авах

10 дугаар хороо

10.000,0

ДОНХС

2

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж худалдан авах

14 дүгээр хороо

10.000,0

ДОНХС

3

Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж худалдан авах

20 дугаар хороо

5.000,0

ДОНХС

4

Ахмадын өргөөнд тоног төхөөрөмж худалдан авах

26 дугаар хороо

10.000,0

ДОНХС

5

Камержуулалт хийх

6 дугаар хороо

10.000,0

ДОНХС

6

Камержуулалт хийх

17 дугаар хороо

10.000,0

ДОНХС

7

Камержуулалт хийх

21 дүгээр хороо

10.000,0

ДОНХС

8

Камержуулалт хийх

30 дугаар хороо

10.000,0

ДОНХС

9

Цахилгааны шон суурилуулах

1 дүгээр хороо

10.000,0

ДОНХС

10

Иргэний танхимын засвар

10 дугаар хороо

10.000,0

ДОНХС

11

Явган хүний зам шинээр хийх

10 дугаар хороо

10.000,0

ДОНХС

12

Явган хүний гүүр шинээр хийх

24 дүгээр хороо

9.000,0

ДОНХС

13

Автомашины зогсоол байгуулах

10 дугаар хороо

10.000,0

ДОНХС

14

Хүүхдийн тоглоомын талбайн сул шороон гадаргууг бетондох

13 дугаар хороо

10.000,0

ДОНХС

15

Гудамжны хаягжуулалт хийх

24 дүгээр хороо

10.000,0

ДОНХС