ММ                              Үнийн санал авах урилга           

Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хороо сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах СХД/ТА/2018/01тоот ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийн үнэ 10 000 /арван мянга/-н төгрөг байна. Уг төлбөрийг Сонгинохайрхан дүүргийн  Төрийн сан 100200951009 дансанд тушаана.

 Үнийн саналыг 2018 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо Баянгол-1, Засаг даргын Тамгын газрын байрны 109 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.

 Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг  байлцуулан 2017 оны 08 дугаар сарын 03- ны өдрийн  09 цаг 40 минутад нээнэ.                                                                                                                                                                                      

Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 27 дугаар хороо Баянгол-1, Засаг даргын Тамгын газрын 1 давхарт 109 тоот өрөө, Худалдан Авах Ажиллагааны алба, Барилгын инженер Д.Жаргалмандах.

 

Холбогдох утас: 70000771

 

 

 

ДАРГА                           Х.БАТХҮҮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

ММ

 

ССС

 

                                  Үнийн санал авах урилга  

 

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хороо сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах СХД/ТА/2018/02тоот ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийн үнэ 10 000 /арван мянга/-н төгрөг байна. Уг төлбөрийг Сонгинохайрхан дүүргийн  Төрийн сан 100200951009 дансанд тушаана.

 

Үнийн саналыг 2018 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо Баянгол-1, Засаг даргын Тамгын газрын байрны 109 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.

 

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг  байлцуулан 2017 оны 08 дугаар сарын 03- ны өдрийн  09 цаг 40 минутад нээнэ.                                                                                                                                                                                      

           

Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 27 дугаар хороо Баянгол-1, Засаг даргын Тамгын газрын 1 давхарт 109 тоот өрөө, Худалдан Авах Ажиллагааны алба, Барилгын инженер Д.Жаргалмандах.

 

Холбогдох утас: 70000771

 

 

 

 

 

 

ДАРГА                           Х.БАТХҮҮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ММ

 

ССС

 

                                     Үнийн санал авах урилга           

 

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах СХД/ТА/2018/03тоот ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийн үнэ 10 000 /арван мянга/-н төгрөг байна. Уг төлбөрийг Сонгинохайрхан дүүргийн  Төрийн сан 100200951009 дансанд тушаана.

 

Үнийн саналыг 2018 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо Баянгол-1, Засаг даргын Тамгын газрын байрны 109 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.

 

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг  байлцуулан 2017 оны 08 дугаар сарын 03- ны өдрийн  09 цаг 20 минутад нээнэ.                                                                                                                                                                                      

           

Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 27 дугаар хороо Баянгол-1, Засаг даргын Тамгын газрын 1 давхарт 109 тоот өрөө, Худалдан Авах Ажиллагааны алба, Барилгын инженер Д.Жаргалмандах.

 

Холбогдох утас: 70000771

 

 

 

 

 

 

ДАРГА                           Х.БАТХҮҮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ММ

 

ССС

 

                               Үнийн санал авах урилга     

 

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 14 дүгээр хороо мини бейсболын талбай шинээр байгуулах СХД/ТА/2018/05 тоот ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийн үнэ 10 000 /арван мянга/-н төгрөг байна. Уг төлбөрийг Сонгинохайрхан дүүргийн  Төрийн сан 100200951009 дансанд тушаана.

 

Үнийн саналыг 2018 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо Баянгол-1, Засаг даргын Тамгын газрын байрны 109 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.

 

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг  байлцуулан 2017 оны 08 дугаар сарын 03 ны өдрийн  09 цаг 30 минутад нээнэ.                                                                                                                                                                                      

           

Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 27 дугаар хороо Баянгол-1, Засаг даргын Тамгын газрын 1 давхарт 109 тоот өрөө, Худалдан Авах Ажиллагааны алба, Барилгын инженер Д.Жаргалмандах.

 

Холбогдох утас: 70000771

 

 

 

 

 

 

ДАРГА                           Х.БАТХҮҮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ММ

 

ССС

 

                                 Үнийн санал авах урилга   

 

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хорооны хороо, ӨЭМТ-ийн цогцолбор байрны гадна тохижилт СХД/ТА/2018/07тоот ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийн үнэ 10 000 /арван мянга/-н төгрөг байна. Уг төлбөрийг Сонгинохайрхан дүүргийн  Төрийн сан 100200951009 дансанд тушаана.

 

Үнийн саналыг 2018 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо Баянгол-1, Засаг даргын Тамгын газрын байрны 109 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.

 

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг  байлцуулан 2017 оны 08 дугаар сарын 03- ны өдрийн  09 цаг 20 минутад нээнэ.                                                                                                                                                                                      

           

Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 27 дугаар хороо Баянгол-1, Засаг даргын Тамгын газрын 1 давхарт 109 тоот өрөө, Худалдан Авах Ажиллагааны алба, Барилгын инженер Д.Жаргалмандах.

 

Холбогдох утас: 70000771

 

 

 

 

 

 

ДАРГА                           Х.БАТХҮҮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ММ

 

ССС                 Үнийн санал авах урилга          

 

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хороо явган хүний зам шинээр хийх СХД/ТА/2018/04тоот ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийн үнэ 10 000 /арван мянга/-н төгрөг байна. Уг төлбөрийг Сонгинохайрхан дүүргийн  Төрийн сан 100200951009 дансанд тушаана.

 

Үнийн саналыг 2018 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо Баянгол-1, Засаг даргын Тамгын газрын байрны 109 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.

 

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг  байлцуулан 2017 оны 08 дугаар сарын 03 ны өдрийн  09 цаг 40 минутад нээнэ.                                                                                                                                                                                      

           

Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 27 дугаар хороо Баянгол-1, Засаг даргын Тамгын газрын 1 давхарт 109 тоот өрөө, Худалдан Авах Ажиллагааны алба, Барилгын инженер Д.Жаргалмандах.

 

Холбогдох утас: 70000771

 

 

 

 

 

 

ДАРГА                           Х.БАТХҮҮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ММ

 

ССС

                                              Үнийн санал авах урилга  

 

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар  хороо мини хөлбөмбөгийн талбай засварлах СХД/ТА/2018/06 тоот ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийн үнэ 10 000 /арван мянга/-н төгрөг байна. Уг төлбөрийг Сонгинохайрхан дүүргийн  Төрийн сан 100200951009 дансанд тушаана.

 

Үнийн саналыг 2018 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 27-р хороо Баянгол-1, Засаг даргын Тамгын газрын байрны 109 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.

 

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг  байлцуулан 2017 оны 08 дугаар сарын 03 ны өдрийн  09 цаг 30 минутад нээнэ.                                                                                                                                                                                      

           

Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 27 дугаар хороо Баянгол-1, Засаг даргын Тамгын газрын 1 давхарт 109 тоот өрөө, Худалдан Авах Ажиллагааны алба, Барилгын инженер Д.Жаргалмандах.

 

Холбогдох утас: 70000771

 

 

 

 

 

 

ДАРГА                           Х.БАТХҮҮ