ТАСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга

Ж. Нямхүү

70172313

88006123

Агаарын бохирдол, гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн

Ж. Энхтөгсмаа

70172313

86001080

Орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн

Р. Ганбаяр

70172313

92083898