Ж. Нямхүү

Агаарын бохирдолтой тэмцэх тасгийн дарга

Утас: 70172313, 88006123

 

 

 

Ж. Энхтөгсмаа

Агаарын бохирдол, гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн 

Утас: 70172313, 86001080

 

 

Р. Ганбаяр

Орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 70172313, 92083898